Unbuntu Janneke Warringa

  • 11 April 2025 20:00
  • 12
  • Aktiviteitenkommisje de Kruswei
  • € 20,00
Unbuntu   Janneke Warringa

Ubuntu

In de Friestalige theatershow Ubuntu zingt Janneke Warringa over verdraagzaamheid, verbinding en respect. 

We leven in een onstuimige tijd, waarin groepen steeds vaker lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan. Vanuit dat besef maakte Warringa Ubuntu. Vrij vertaald betekent dit 'ik ben, omdat wij zijn'. Dit levensmotto wordt breed gedragen binnen de Zuid-Afrikaanse cultuur.

Ook in ons dagelijks leven zouden wij wel wat meer mogen leven vanuit Ubuntu, met andere woorden: we mogen erkennen dat we anderen nodig hebben. Onbaatzuchtigheid en wederzijds begrip kunnen daar een bijdrage aan leveren.