Foekje (Tryater yn MFA Holwert)

  • 30 May 2025 20:00
  • NVT
  • MFA "de Ynset" Holwert
  • € 22,50
Foekje (Tryater yn MFA Holwert)

Foekje
Nije perspektiven op it ferhaal fan de Fryske hurddraafleginde

Foekje Dillema, ‘de Friese stoomwals’ uit Burum. Eind jaren ’40 verpletterde ze uit het niets haar concurrentie in het internationale hardloopcircuit. In 1950 zou ze als grote kanshebber deelnemen aan de EK in Frankrijk. Maar daar kwam het niet van: er werd getwijfeld of de razendsnelle plattelandse wel een vrouw was. De net ingevoerde seksetest weigerde ze. Foekje werd voor het leven geschorst. Haar Olympische droom in de knop gebroken. Over deze ingrijpende levensgebeurtenis zweeg ze tot aan haar dood. Was dit uit schaamte? Uit trots? Of verzet? Moatte wy dan ek swije? 

De foarstelling Foekje is in muzikale, emosjonele rekonstruksje fan Foekje har libben. Ferskate personaazjes besykje bleat te lizzen wat Foekje ús hjoed-de-dei te fertellen hat. Hoe is it om útsletten te wurden om wa’st bist, yn de sport en yn ’e maatskippij? En wat seit har ferhaal oer ús, oer wa’t wy binne?  

Yn gymsealen troch hiel Fryslân fiere we Foekje har eksplosiviteit, fearkrêft en ûnfersetlikheid. 

Spel: Lourens van den Akker, Nynke Heeg, Caroline Mgata, Stijn Schootstra
Slagwerk: Julia Ramos
Regie: Jos van Kan
Tekst: Kees Roorda
Muziek: Wiebe Gotink
Vormgeving: Jan Ros
Kostuumontwerp: Mathilde van der Hoop
Lichtontwerp: Bart Schurer

Toegangsprijzen: € 22,50 (regulier), € 19,50 (Freonen van Tryater), € 16,50 (CJP/jongeren t/m 25 jr)

Toegankelijkheid

  • Taal: De voorstelling is overwegend Friestalig. Nederlandse ondertiteling is aanwezig

  • RingleidingBij Foekje is gehoorondersteuning in de vorm van een ringleiding (met en zonder hoortoestel) beschikbaar voor mensen die slechthorend zijn. 

  • Tolk Nederlandse gebarentaal: Er is een tolk Nederlandse gebarentaal beschikbaar via smart glasses 

  • Audiodescriptie: Er is audiodescriptie beschikbaar voor mensen die slechtziend of blind zijn