Onbeperkt Muzikaal Bonifatiuskapel 2024

  • 26 May 2024 15:00
  • Rotary Club Dokkum
  • € 13,50
Onbeperkt Muzikaal Bonifatiuskapel 2024
Op 26 mei 2024 organiseren we het concert ‘Onbeperkt Muzikaal’. Een concert in de Bonifatiuskapel waarbij mensen met een verstandelijke beperking de kans krijgen op een echt podium te staan en hun muzikale talenten te tonen aan een groot publiek. Verschillende koren, bands en professionele muzikanten werken aan de middag, evenals muziekschool Opus3. De jongste muzikant met een beperking is 18, de oudste is 92. We willen ze de middag van hun leven bezorgen. Elkaar ontmoeten, samen muziek maken, plezier beleven als groep en er ondanks een beperking toch bij horen, zijn de doelen van de middag.