Jostiband -middag voorstelling-

  • 14 October 2023 15:30
  • Theater de Colle
  • € 22,50
Jostiband -middag voorstelling-

Het geheim van de Jostiband blijft een raadsel. Als grootste muziekformatie van mensen met een verstandelijke beperking musiceert de groep uit Zwammerdam al meer dan 56 jaar met groot succes. Het orkest geeft concerten, treedt op in binnenen buitenland en niemand kan verwoorden waarom en hoe de Jostiband zoveel enthousiasme, zoveel ontroering en emoties weet los te maken. De orkestleden musiceren ondanks hun beperking(en) vol vuur en wekken verwondering en bewondering op bij het publiek. Daarbij komt het effect van de muziek die zij ten gehore brengen en de verbinding die muziek maakt bij de aanwezigen. In de Jostiband musiceren 120 mensen met een verstandelijke beperking. Ruim 80 leden wonen in de verschillende zorgeenheden van Ipse de Bruggen, een veelzijdige organisatie in Zuid-Holland die zorg, ondersteuning, behandeling en begeleiding biedt aan mensen met een verstandelijke beperking of meervoudige handicap. De overige leden wonen bij hun ouders thuis of in andere woonvormen in de provincie Zuid-Holland. Het orkest staat onder leiding van Lyan Verburg. www.jostiband.nl