Lezing Communistisch verzet in Noord-Nederland

  • 11 October 2020 14:30
  • Alle leeftijden
  • Het Spectrum
  • € 7,50
Lezing Communistisch verzet in Noord-Nederland

Historicus Ruud Weijdeveld gaat in op de achtergronden en grote lijnen van het communistisch verzet in Nederland tijdens de bezetting. Hij licht de overgang van de communistische partij naar de illegaliteit in de drie noordelijke provincies toe en spreekt

Chris Beuker schenkt in zijn bijdrage aandacht aan twee specifieke aspecten van het Friese communistisch verzet. In de eerste plaats gaat hij in op de rol en betekenis van de Duitse communist Fritz Taraschewski in het Fries verzet. De unieke positie van Taraschewski maakt duidelijk dat het communistisch verzet gericht was op de Duitse bezetter en niet op de Duitsers in het algemeen. Als tweede schetst hij wat ook de Leeuwarder communisten een aantal maanden voor de bevrijding overkomt: de niets en niemand ontziende terreur en gruwelijkheden begaan door de gecombineerde Duits-Vlaamse commando-eenheid Sipo-SD, afkomstig uit het Belgische Gent en onder leiding van de SS’er W.A Albrecht.

PERSONALIA
Ruud Weijdeveld, Geboren in Den Haag en studeerde Geschiedenis in Groningen. Schreef meerdere boeken, waaronder Het communistische verzet in Groningen, 1940-1945, en is inmiddels pensionado, maar werkte in de opleidingen-sector.

Chris Beuker, Geboren in 1946. Studeerde Drama aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en doceerde aan de Hanzehogeschool in Groningen is inmiddels gepensioneerd. Schreef het boek: Communistisch verzet in Friesland 1925 – 1945.