MGTickets | HympHamp


HympHamp

€ 10,00
za 10 nov 2018 - 20:15
De Kruisweg
Deur open 20.00
Pin aanwezig

'Op Portret'

Yn 'Op Portret' litte Jelmar en Fokke nuveraardige personaazjes de revue passearje en spylje koarte stikken út it deistich libben.

Ut in oare wize fan sjen nei minsken, en sykje nei de útfergrutting komme dizze personaazjes ta libben en kin elts dy’t se sjocht foaral in oar der yn werkenne.

Tegearre mei twa betûfte muzikanten bringe Jelmar en Fokke in programma mei moaie lietsjes en prachtige scenes

 

 

 

 Mobiel scannen mogelijk. Dit houdt in dat uw E-tickets kunnen worden gescand vanaf uw smartphone.